Sustainable together

Triflex STEPS

Sustainable Together for the Economy, Planet, and Social area. Op deze website presenteren wij onze duurzaamheidsinitiatieven en laten we zien welke stappen we gezet hebben én gaan zetten op het gebied van economie, milieu, mens en projecten. Let’s be sustainable together!

 

Ontdek wat we doen Recente projecten

Economisch, ecologisch én maatschappelijk succes

Voor ons hangt succes samen met een economisch, ecologisch en maatschappelijk verantwoordelijkheidsgevoel. Dit bekent ook dat wij kritisch kijken naar onze eigen bedrijfsvoering en de wijze waarop wij omgaan met maatschappelijk verantwoord ondernemen.

18

elektrische auto’s

70%

minder afvalstromen van alle verpakkingsmaterialen

57,6

ton CO2 footprint in 2023

+25 jaar

lange levensduur van onze producten

Sustainable Development Goals

De Sustainable Development Goals (SDG’s) zijn in 2015 door de Verenigde Naties vastgesteld als de nieuwe mondiale duurzame ontwikkelingsagenda voor 2030. Wij als Triflex hebben voor ons MVO-beleid doelstellingen gekoppeld aan een aantal, voor ons belangrijke, SDG’s.

  Goede gezondheid en welzijn voor onze medewerkers en gebruikers van onze producten

  Wij vinden goede gezondheid en welzijn belangrijk voor onze medewerkers en klanten. We willen onze medewerkers stimuleren een gezonde levensstijl te volgen (zoals door middel van een vitaliteitsbudget). Een gezonde levensstijl vermindert de kans op ziekte en verhoogt de optimale inzetbaarheid.

  Naast onze eigen medewerkers geven wij ook om de gezondheid van onze klanten. Onze producten en applicaties worden allemaal afzonderlijk aan kwaliteitscontroles gekoppeld (ISO, CE Keurmerk of externe controle).

  Duurzame steden en gemeenschappen middels de verkoop van onze producten

  Onze producten hebben impact op duurzame steden en gemeenschappen. Wij zien het als plicht richting de generaties van vandaag en morgen om kritisch naar de milieu-impact van onze producten te kijken. In het productieproces wordt rekening gehouden met het behoud van hulpbronnen en het vermijden van milieuvervuiling. Grondstoffen, water en andere middelen worden zo spaarzaam mogelijk gebruikt. De levensduur van onze producten is meer dan 25 jaar!

  Klimaatactie met focus op onze eigen organisatie en de keten waarin wij opereren

  Wij dragen bij aan het verkleinen van onze wereldwijde CO2-footprint! In samenwerking met De Duurzame Adviseurs hebben wij de uitstoot van onze eigen organisatie over 2020 in kaart gebracht. Samen hebben wij diverse doelen gesteld om onze uitstoot te reduceren.

  Partnerschappen om doelstellingen te bereiken

  Wij sluiten partnerschappen om onze doelstellingen te bereiken. Maatschappelijk verantwoord ondernemen doe je immers met elkaar.

  Duurzame projecten met Triflex oplossingen

  Naast de duurzaamheidsinitiatieven op het vlak van mensen, milieu en economie vinden wij het van groot belang dat onze producten en systemen bijdragen aan de duurzame gebouwde omgeving.

  Alle projecten

  Duurzame wegmarkeringen

  Oplossingen voor de infrastructuur

  Waterdicht met Triflex Towersafe

  Witte daken

  Isoleren en duurzaam beschermen