Milieu

Onze impact op het milieu en hoe wij hier mee om gaan

Economisch, ecologisch én maatschappelijk succes

Wij zijn ons bewust van onze verantwoordelijkheid om het milieu te beschermen en wij streven naar een zo min mogelijke impact op lucht, grond en water. Daarom proberen wij om energie, water en grondstoffen efficiënt te gebruiken. Ons doel is om onze producten dusdanig te ontwikkelen dat ze zo min mogelijk impact hebben op het milieu tijdens hun levensduur.

 

 

De lange levensduur van onze producten

De vloeibare kunststofsystemen van Triflex beschermen de bouwconstructie duurzaam tegen vocht en damp. Onze oplossingen verlengen de levensduur van constructies en leveren zo een beslissende bijdrage aan het waarde behoud.

Daarnaast hebben onze producten een lange levensduur (>25 jaar). Hierdoor hoeven onze producten vaak veel later vervangen te worden dan andere producten. Dit betekent een lagere milieubelasting, doordat men jaren later pas weer de renovatie- en herstelwerkzaamheden hoeft uit te voeren.

Benieuwd wat wij precies bedoelen met de lange levensduur van onze producten? Bekijk de video!

Wat we doen voor het milieu

Wat zijn onze initiatieven op het gebied van milieu? Wat hebben we al bereikt en waar zetten we ons voor in? Lees hieronder meer!

  The Green deal

  De duurzaamheid strategie van de EU, de “European Green Deal” heeft als doel om Europa het eerste klimaat neutrale continent te maken in 2050. Deze deal bestaat uit een groot aantal maatregelen op allerlei gebieden die ook invloed hebben op ons.

  Triflex & Green deal
  Triflex heeft doelen gesteld voor de verbetering van de vitaliteit van mens en de impact op bouw en milieu, deze doelstelling is ingezet op machinale verwerkbare PMMA-kunststoffen. In 2022 zijn de eerste 10 projecten volledig machinaal uitgevoerd met behulp van meng, pomp en spuittechnieken. Deze techniek combineert ergonomisch werken met een duurzame werkomgeving.

  Life Cycle Analyses wegmarkeringen

  In het kader van MVO is het ook van belang om producten en systemen te leveren waarvan de impact op het milieu zo gunstig mogelijk is. Om dat inzichtelijk te maken heeft Triflex samen met een gespecialiseerd instituut voor een aantal wegmarkeringssystemen een Life Cycle Analyses (LCA) uitgevoerd.

  Wat is een LCA?
  De milieu gerichte LCA is een methode die de invloed van producten en menselijke activiteiten op het milieu in kaart brengt. In de LCA wordt met behulp van speciale rekenmodellen de hele levenscyclus van een product bekeken. De uit een LCA verkregen inzichten geven ons ook de mogelijkheid om onze producten zodanig te ontwikkelen of aan te passen dat de impact op het milieu zo gunstig mogelijk is. Het proces van levenscyclusanalyses wordt met bij Triflex breed uitgerold.

  Grondstoffen

  Als een internationaal opererend bedrijf hechten wij veel waarde aan transparantie en duurzaamheid in de wereldwijde toeleveringsketen. Vanaf 2017 nemen wij deel in de pilot “Duurzaamheid in de toeleveringsketen” welke door de chemische industrie is gelanceerd. Hiermee willen wij grip krijgen op onderwerpen zoals milieubescherming en sociale en ethische normen en waarden van onze toeleveranciers.

  Door leveranciers zorgvuldig te selecteren en te evalueren op het gebied van duurzaamheid, willen wij verzekerd zijn van de kwaliteit van de hele toeleveringsketen en deze indien nodig verbeteren. Hiervoor gebruiken wij het EcoVadis externe platform, maar onze grootste leveranciers worden jaarlijks geëvalueerd. Daarnaast zijn zij verplicht het minimale niveau zoals beschreven in onze ‘Code of Conduct voor leveranciers’ te behalen.

  Emissies

  Tijdens de productieactiviteiten komt er een zeer kleine uitstoot van vluchtige organische stoffen (VOS) vrij in de lucht. Vluchtige organische stoffen ontstaan door grondstoffen op basis van koolstof te gebruiken in de productieprocessen. Stofemissies komen voort uit het gebruik van grondstoffen in poedervorm, zoals pigmenten en fillers. Op alle productiegebieden waar grondstoffen in poedervorm gebruikt worden, zijn door ons zeer krachtige stoffilters geïnstalleerd. Hierdoor worden zeer lage waarden in emissie behaald, rond de 100 kilogram per jaar. Meer weten over de emissies van onze fabriek in Minden? Bekijk dan hier ons sustainability rapport (pagina 20).

  Afval

  Bij een productieproces is er sprake van toelevering van grondstoffen. Deze grondstoffen brengen doorgaans een grote afvalstroom met zich mee. Wij zetten ons met de grootste zorg in voor een goede en recyclebare opvang van de verpakking/afvalstroom waarin dit wordt aangeleverd. Dagelijks zorgen wij voor deze scheiding en indien mogelijk wordt het verpakkingsmateriaal weer ingezet voor nieuwe aan te leveren grondstoffen of omgezet naar duurzame energie. Zo zorgen wij inmiddels voor ruim 70% minder afvalstromen van alle verpakkingsmaterialen in onze productieprocessen!

  Productie Fabriek Minden

  In 2018 is een geheel nieuwe fabriek gebouwd om ervoor te zorgen om op de meest energie-efficiënte manier te kunnen werken. Onze fabriek in het Duitse Minden is voorzien van de nieuwste en duurzaamste technieken. Zo wordt de restwarmte en de koeling hergebruikt en worden de productiecontainers op een milieuvriendelijke wijze gewassen zodat deze ook hergebruikt kunnen worden. Bij de bouw van de fabriek is er ook een modern energiestation gebouwd dat voorziet in de volledige behoefte aan elektriciteit. Met een zeer hoog efficiëntieniveau wordt jaarlijks voor ca. 1.200 huishoudens aan elektriciteit geproduceerd. Alle daarbij vrijkomende restwarmte wordt gebruikt ter ondersteuning van de productieprocessen in de fabriek

  Kantoor Zwolle

  Ook op ons kantoor in Zwolle staat MVO hoog in het vaandel en dragen wij graag ons steentje bij. Dit stralen wij ook uit op de weg! Ondertussen hebben 15 Triflex collega’s een elektrische auto en rijden zij door heel Nederland om klanten, partners, evenementen of projecten te bezoeken.

  Daarnaast hebben wij zonnepanelen op het dak en heeft ons kantoor energielabel A. Ook een mooi initiatief: alle verlichting op kantoor is vervangen door LED-verlichting. Verder zijn alle sensoren vervangen door bewegingssensoren, op deze manier gaat alleen het licht aan als er mensen in de omgeving zijn. Efficiënt en je voorkomt zo een hoop energieverspilling! Deze initiatieven hebben ervoor gezorgd dat onze CO2 footprint is verlaagd van 90 ton (in 2020) naar 74 ton (in 2021).

  Duurzaamheidsinformatiebladen

  De producten: Triflex ProDetail, Triflex ProTect en Triflex ProTerra beschikken over duurzaamheidsinformatiebladen. Hierin staat duidelijk uitgelegd wat de duurzame eigenschappen van deze producten zijn, hoe het verwijder/recycle proces gaat en over welke bouwcertificaten de producten beschikken.

  Ook wordt er omschreven hoe wij omgaan met gezondheid en veiligheid op de werkvloer.

  Meer weten? Bekijk hier de informatiebladen:

  Wat we al bereikt hebben

  2018

  Nieuwe duurzame fabriek

  2020

  Led verlichting, zonnepanelen, energie label A

  2021

  MVO uitje Tools to Work

  2023

  CO2 uitstoot 9% gedaald in 2023 t.o.v. 2022

  2023

  18 elektrische auto’s

  2024

  Fiets Naar Je Werk Dag

  2024

  NLdoet

  2024

  Aanschaf elektrische Triflex ID.buzz

  ‘Wij definiëren duurzaamheid als het succesvol combineren van onze bedrijfsactiviteiten met economische, ecologische en sociale verantwoordelijkheid. Duurzaamheid zien wij als onze plicht richting de generaties van vandaag en morgen. -Frank Schurer, Marketing Manager Triflex B.V.’

  Doelstellingen voor 2025

  Om bovenstaande concreet te maken, hebben wij de volgende doelstellingen opgesteld op het gebied van milieu:

  ” alt=”De voortgang van onze uitstoot monitoren aan de hand van onze reductiedoelstelling”>

  De voortgang van onze uitstoot monitoren aan de hand van onze reductiedoelstelling

  ” alt=”Het wagenpark verduurzamen door het vervangen/toevoegen van elektrische wagens (behaald)”>

  Het wagenpark verduurzamen door het vervangen/toevoegen van elektrische wagens (behaald)

  ” alt=”Transportritten efficiënter plannen”>

  Transportritten efficiënter plannen

  ” alt=”Inventariseren hoeveel IBC containers er in verhouding per jaar worden verkocht “>

  Inventariseren hoeveel IBC containers er in verhouding per jaar worden verkocht

  ” alt=”Duurzaam inkoopbeleid opstellen voor inkoop van kantoorartikelen”>

  Duurzaam inkoopbeleid opstellen voor inkoop van kantoorartikelen